CONTACT 

Mail : mc.sondaz@gmail.com

Cell phone : +336 756 900 75

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Yelp Icon
  • Black Instagram Icon

Makeup

Hair

Marie

Charlotte 

SONDAZ